P R O P E R T I E S

Amstelhof

bv

Warmtelevering door Amstelhof Energie bv                                                                      gewijzigd: december 2018

 

De levering van warmte voor de woningen van Amstelhof properties bv gebeurt per blok door een - in het kader van de Warmtewet - daarvoor opgerichte aparte bv: Amstelhof Energie bv.

 

N.B. Let u er bij betalingen op dat het bankrekeningnummer van Amstelhof Energie bv niet hetzelfde nummer is als dat van Amstelhof Properties bv.

 

De warmte per woning wordt door middel van warmtemeters, op elke afzonderlijke radiator, per woning gemeten. U betaalt elke maand een voorschotbedrag voor het leveren van de warmte.In het eerste kwartaal van elk jaar wordt de eindafrekening opgemaakt over het voorgaande kalenderjaar. Die afrekening zal ook de basis vormen voor het maandelijkse voorschotbedrag dat vanaf dat moment voor u gaat gelden.

 

Wilt u meer weten over de in uw woning toegepaste warmtemeters, kijk dan op de 'bewonerspagina' op de website van ISTA, de fabrikant van het systeem. Daar vindt u meer informatie over hoe het systeem werkt en over de mogelijkheden voor uzelf om uw verbruik in de gaten te houden.

* De tarieven zijn gebaseerd op het maximumtarief zoals vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Zij stelt een maximumtarief per jaar vast.

Warmtelevering Amstelhofcomplex

In 2014 zijn er zaken veranderd in de warmtelevering naar de woningen. Op 1 januari 2014 is namelijk de Warmtewet ingegaan. Bovendien heeft Amstelhof Energie bv de wijze waarop de warmte wordt geproduceerd aangepast. Lees onderstaande berichten hierover.

 

Klik op de titel van een bericht om het helemaal te lezen; klik nog een keer op de de onderstreepte titel om het bericht weer in te vouwen.

 

 • * Warmtewet - bericht geplaatst op 7 augustus 2014

  De Warmtewet

   

  Wat is de Warmtewet?

  De Warmtewet is er gekomen om klanten die warmte krijgen te beschermen, zodat ze zeker zijn dat er warmte wordt geleverd. Ook is in de Warmtewet geregeld dat klanten niet te veel betalen en een goede service krijgen. Allerlei zaken rondom de levering van warmte zijn in deze wet geregeld, zoals:

  • Betrouwbaarheid; de levering van warmte is wettelijk zeker gesteld.

  • Betaalbaarheid; de kosten voor warmte mogen niet hoger zijn dan de kosten bij gebruik van gas voor centrale verwarming en warm water. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt daarom jaarlijks maximum prijzen vast die in rekening mogen worden gebracht.

  • Wanneer de warmteleverancier een consument mag afsluiten.

  • Wanneer een consument recht heeft op compensatie bij een storing.

  • Goede service; de warmteleverancier moet minstens eenmaal per jaar een duidelijke factuur sturen.

   

  Kijk op www.consuwijzer.nl/energie/warmte en www.acm.nl voor alle informatie over de Warmtewet.

   

  Voor wie geldt de Warmtewet?

  De Warmtewet geldt in Nederland voor ongeveer 600.000 woningen en bedrijven met een warmteaansluiting tot maximaal 100 kilowatt. Alle huurders in het Amstelhofcomplex vallen onder de Warmtewet.

   

  Wat merkt u van de invoering van de Warmtewet?

  Voorheen werd de warmte afgerekend in de servicekosten. Dit gaat veranderen. U krijgt voortaan elk jaar een aparte afrekening voor warmte. De eerste afrekening zal plaatsvinden begin 2016 en deze zal gaan over de periode 01-01-2015 tot en met 31-12-2015.

   

  Meten van uw verbruik

  De warmte moet volgens de Warmtewet worden afgerekend op basis van uw eigen, individuele verbruik. In het Amstelhofcomplex is dat alleen mogelijk door meetapparatuur te plaatsen op de radiatoren. Daarom heeft Amstelhof Properties opdracht gegeven aan Ista om zogenoemde warmtekostenverdelers te plaatsen. Dit zijn kleine kastjes die op de radiator worden geplaatst en het warmteverbruik van de radiator meten. De kosten voor het plaatsen van deze meters worden betaald door Amstelhof Properties.

  Zoals u reeds heeft kunnen lezen in de aan u toegestuurde brief voldoen de warmtekostenverdelers van Ista aan alle geldende wet- en regelgeving. De radiatormeters worden op afstand uitgelezen. Zij communiceren niet via UMTS en hebben daarom geen gezondheidsrisico’s. Indien u geen radiator meter wil die op afstand uitleesbaar is, mag u deze weigeren. Er zullen dan lokaal uitleesbare meters worden geplaatst. Jaarlijks krijgt u dan bezoek van een meteropnemer die de meters uitleest. De kosten hiervan mogen aan u worden doorbelast.

   

  Leveringsovereenkomst en algemene voorwaarden

  De huidige levering van warmte is geregeld via uw huurovereenkomst. In de Warmtewet is de verplichting opgenomen dat de leverancier van warmte overeenkomsten voor de levering van warmte moet afsluiten met haar afnemers. Dit betekent dat u een overeenkomst met algemene voorwaarden toegestuurd zal krijgen. De verwachting is dat we u daar in september verder over kunnen informeren.

   

  Correctiefactoren

  De Warmtewet bepaalt dat er op werkelijk verbruik moet worden afgerekend. Dit betekent dat de correctiefactoren voor ongunstig gelegen woningen niet langer zijn toegestaan. Wanneer u bijvoorbeeld een woning met een zijgevel heeft of op de bovenste verdieping woont kan dit betekenen dat u meer gaat betalen voor warmte.

  Inmiddels heeft de minister laten weten dat er waarschijnlijk toch correctiefactoren worden toegestaan. Hierover zal echter pas in het voorjaar van 2015 een besluit worden genomen. Tot die tijd mogen geen correctiefactoren worden toegepast.

 • * Plaatsing warmteverbruiksmeters - bericht geplaatst op 2 juli 2014

  Per 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. Vanwege de Warmtewet dienen op alle radiatoren per 1 januari 2015 warmteverbruiksmeters geplaatst te worden. Door het plaatsen van meters kan een warmteverbruik worden berekend en wordt de afrekening van de warmte voor de huurders individueler. Deze nieuwe afrekening gaat dus in op 1 januari 2015. Over het jaar 2014 zullen de stookkosten nog via de servicekosten met de bekende percentages afgerekend worden.

  Inmiddels heeft Amstelhof Properties bv aan het bedrijf Ista Nederland opdracht gegeven om warmteverbruiksmeters op de radiatoren te plaatsen. U wordt van tevoren door Ista Nederland geïnformeerd wanneer bij u de meters op de radiatoren geplaatst zullen worden. De werkzaamheden zijn medio juli 2014 begonnen.

   

Amstelhof Properties bv - KvK 33208036 - De Lairesse Bouwmanagement bv - KvK 34139656 - Generaal Vetterstraat 77 A, 1059 BT Amsterdam - Disclaimer