P R O P E R T I E S

Amstelhof

bv

Huurverhoging voor sociale huurwoningen en voor woningen die in de vrije sector vallen

 

Huurverhoging sociale huurwoningen

Elk jaar mag de huur per 1 juli verhoogd worden. De wet bepaalt hoeveel de maximale verhoging is. Uiterlijk twee maanden voor de huurverhoging ontvangen huurders een brief waarin staat hoeveel de huurverhoging voor hen is.

Vanaf 2013 is de huurverhoging afhankelijk gemaakt van het inkomen. De overheid wil daarmee de doorstroming van hogere inkomensgroepen stimuleren en het zogenaamde scheefhuren tegengaan. Daarom wordt per 1 juli 2016 wederom een inkomens-afhankelijke huurverhoging doorgevoerd voor alle sociale huurwoningen. Hoe hoger het (gezamenlijke) inkomen hoe meer de huur verhoogd mag worden.

 

De huurverhoging per 1 juli 2016

2,1% voor huishoudens met een jaarinkomen tot € 34.678

2,6% voor huishoudens met een jaarinkomen van € 34.678 tot 44.360

4,6% voor huishoudens met een jaarinkomen boven € 44.360

 

Het jaarinkomen betreft het gezamenlijk inkomen in het jaar 2014 van alle personen die op dit moment op uw adres staan ingeschreven. Van de inkomens van inwonende kinderen die op 1 januari nog geen 23 jaar waren, telt het inkomen tot aan het niveau van het wettelijk minimumloon (ongeveer € 20.000) niet mee bij het huishoudinkomen. Het gezamenlijk huishoudinkomen wordt vastgesteld door de Belastingdienst. Deze dienst geeft aan Amstelhof Properties bv  door in welke inkomenscategorieën de huurders vallen.

 

Wat te doen als de hoogte van uw (gezamenlijke) inkomen niet klopt?

De wettelijke basis huurverhoging is 2,1%. Het heeft dus geen zin om hiertegen bezwaar te maken. Is de huurverhoging van 2,6% of 4,6% volgens u onterecht omdat u in 2015 minder verdiende dan de inkomensgegevens over 2014 en in 2015 uw inkomsten onder de inkomensgrens van € 34.678 of € 44.360 lagen, dan dient u zelf aan te tonen dat het huishoudinkomen in 2015 lager was.

Bij uw bezwaarschrift - gericht aan Amstelhof Properties bv - dient u dan een  inkomensverklaring (voorheen IB60-formulier) of inkomensverklaringen van alle leden van het huishouden over 2015 mee te sturen. De inkomensverklaringen kunt u aanvragen bij de belastingdienst. Ook dient u bij het bezwaarschrift een uittreksel van het bevolkingsregister (GBA) mee te sturen voor uw hele huishouden.

 

Maximaal netto huurprijs

Voor elke huurwoning in Nederland geldt een wettelijk vastgestelde maximale huurprijs. Deze wordt bepaald door kenmerken van de woning, zoals grootte, aantal kamers en de kwaliteit van de voorzieningen. De maandelijkse huur voor een sociale huurwoning mag niet boven de maximaal netto huurprijs uitkomen. Het Woningwaarderingsstelsel (WWS) drukt de kenmerken van een woning uit in punten en geeft aan wat de maximale netto huurprijs van de woning is. Dit stelsel wordt per 1 juli 2016 aangepast.

Mocht de inkomensafhankelijke huurverhoging van maximaal 4,6% leiden tot een huurprijs die boven de maximaal netto huurprijs voor een woning uitkomt, dan wordt het huurverhogingpercentage aangepast.

 

Vrije sector woningen

Indien uw huurwoning in de vrije sector valt wordt de jaarlijkse huurverhoging berekend aan de hand van consumentenprijsindex (CPI).  Woningen in de vrije sector hebben een kale huurprijs boven € 710,68.

 

Meer informatie over  huurverhogingen vindt u op de website van de Rijksoverheid

 

Amstelhof Properties bv - KvK 33208036 - De Lairesse Bouwmanagement bv - KvK 34139656 - Generaal Vetterstraat 77 A, 1059 BT Amsterdam - Disclaimer